Aktywni dla klimatu

W roku szkolnym 2013/2014 Ekozespoły zakwalifikowały się do konkursu  „Aktywni dla klimatu”, jest on częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych.

Celem naszych działań jest rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach podjętych zadań, będziemy zgłębiać wiedzę na temat klimatu, poznawać formy ochrony klimatu, a także będziemy podejmować własne działania w tej dziedzinie. Ponadto poprzez rożne form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną poznamy zasady  przeprowadzania akcji społeczno – promocyjnych w swoim regionie.

Nasze działania zakończymy w czerwcu 2014 roku.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu