Date – 13 marca 2015

Święto liczby π w ZSO nr 13

dzien_pi

Liczba Pi – znana już od tysiącleci, pojawia się nawet w Biblii jako liczba 3 – obchodziła swoje święto 3/14/15.  Pi to stosunek obwodu koła do jego średnicy, a jedną z pierwszych prób dokładnego jej wyliczenia dokonał już Archimedes. Jest liczbą niewymierną, tzn. że nigdy nie będziemy mogli poznać jej w całości – po przecinku tworzy ją nieskończony szereg cyfr.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu