25 LAT SAMORZĄDNOŚCI W POLSCE

solidarnosc123 marca uczniowie kl. I LO pod opieką pani Anny Znajomskiej i Bożeny Parchańskiej uczestniczyli w warsztatach pt. „25 lat Samorządności w Polsce” w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Katowicach. 
Rok 2015 został ogłoszony decyzją Prezydenta RP „Rokiem Samorządności”, ponieważ w tym roku mija 25 rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym (obecnie o samorządzie gminnym).

Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądała reforma polskiego samorządu terytorialnego i jak funkcjonuje samorząd dziś. Zostali zapoznani ze strukturą samorządu oraz zadaniami poszczególnych jego jednostek. Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób przystępny, atrakcyjny i zrozumiały. Pod koniec odbył się krótki kwiz dotyczący samorządów.

20150324_111248

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu