Palimy się do nauki – Szkolne Prezentacje 2015

W dniu 25 marca 2015  r.  na Zabrzańskich Targach Edukacyjnych XVII  „Szkolnych Prezentacji – 2015” promowaliśmy otwieraną  od roku szkolnego 2015/2016 klasę mundurową o kierunku pożarniczym   pod patronatem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.  Uczniowie ubrani w bojowe stroje pożarowe zachęcali zwiedzających targi  gimnazjalistów do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Wystrój stoiska przypominał wóz strażacki, w którym znajdował się specjalistyczny sprzęt strażacki.

Wszystkim nauczycielom i uczniom przygotowującym stoisko dziękujemy za zaangażowanie.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu