Warsztaty dziennikarskie

warsztaty226 marca 2015 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dziennikarskie prowadzone przez panią

Katarzynę Włodarczyk - dziennikarkę Nowin Zabrzańskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klas pierwszych gimnazjum oraz klasy pierwszej liceum. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z układem graficznym gazety, przydatnymi
w pracy dziennikarza pojęciami, takimi jak: kolumna, lid, łam, literówka, podawali własne pomysły tematów do artykułów.

W czasie warsztatów uczestnicy tworzyli własne, krótkie teksty, które zostały następnie odczytane. Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcie, które będzie zamieszczone w Nowinach Zabrzańskich.

Warsztaty dziennikarskie 002 Warsztaty dziennikarskie 005 Warsztaty dziennikarskie 008

gazeta3

  Artykuł zamieszczony w Nowinach Zabrzańskich.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu