Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZSO nr 13 a Strażą Pożarną w Zabrzu

W dniu 30.03. 2015 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia w naszej szkole  klasy mundurowej o kierunku pożarniczym.  Aktu podpisania porozumienia dokonali Komendant Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. mgr inż.  Jacek Kycia oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 -  Pan Dariusz Ordysiński. Uroczystość odbyła się w obecności Naczelnika Wydziału Oświaty, Pana Andrzeja Gąski.  Porozumienie ma na celu przygotowanie młodzieży pragnącej w przyszłości pracować w służbach mundurowych.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu