III edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego pt: „W 90 minut dookoła świata”

III edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych
pt: „W 90 minut dookoła świata – przystanek Ameryka Południowa”

 

Zespół Szkół nr 13 w Zabrzu organizuje od 3 lat Miejski Konkurs Geograficzny pt: „W 90 minut dookoła świata”.

III edycja odbędzie się już 12 czerwca 2015 roku!
Tematem przewodnim będzie Ameryka Południowa

Głównym celem projektu jest stworzenie dodatkowej możliwości służącej realizacji podstawy programowej w zakresie nauczania geografii w gimnazjum, w szczególności w pracy z uczniem zdolnym. Forma i treść konkursu są zatem zgodne z podstawą programową a projekt ma na celu przede wszystkim:

  •  rozwijać w uczniach ciekawość światem
  •  motywować uczniów do poszerzania wiedzy o Ziemi
  •  motywować do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
  •  motywować do systematycznej pracy
  •  motywować do wykorzystania technologii informacyjnych
  •  rozwijać logiczne myślenie
  •  motywować do stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce

Konkurs promuje również osiągnięcia uczniów, motywuje szkoły do podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, rozwija współpracę między szkołami.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wykazują szerokie zainteresowanie geografią świata.
Sprawdza wiedzę ogólną z geografii regionalnej świata oraz szczegółową z wybranego obszaru.
Konkurs ma charakter testu pisemnego o nowatorskiej formule. Uczniowie przez 90 minut zmagają się z łamigłówkami, rebusami, quizami oraz rozwiązują krzyżówki sprawdzające wiedzę z wskazanej dziedziny.
W celu przygotowywania się uczniów do udziału w konkursie oraz zapoznania z typami zadań została utworzona strona internetowa konkursu, na której będą pojawiać się nowe zestawy zadań związane z tematyką konkursu.
https://sites.google.com/site/w90minutdookolaswiata

plakat

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły w załączniku

Regulamin konkursu

 

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu