Date – 27 listopada 2015

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

stypendiumPRM2

Katarzyna Waktor – stypendystką Prezesa Rady Ministrów 27 listopada 2015 roku na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość rozdania decyzji o przyznaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom i uczennicom szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym a w roku szkolnym 2014/2015 w swoich szkołach otrzymali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. […]

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu