Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Katarzyna Waktor – stypendystką Prezesa Rady Ministrów

27 listopada 2015 roku na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość rozdania decyzji o przyznaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom i uczennicom szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym a w roku szkolnym 2014/2015 w swoich szkołach otrzymali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. Decyzje te były rozdawane przez Śląskiego Kuratora Oświaty mgr Stanisława Fabera. W Liceum Ogólnokształcącym nr VI stypendium otrzymała Katarzyna Waktor – uczennica kl. II LO. Kasia w poprzednim roku szkolnym miała średnią ocen 5,06, wzorowe zachowanie i 100% frekwencję.

stypendiumPRM2

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu