IV Miejski Konkurs „Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii” pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

serdecznie zaprasza uczniów gimnazjalnych i ich nauczycieli do udziału

w IV  Miejskim Konkursie Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii

pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrze.

 

Informujemy, że obowiązuje regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły –

Prosimy o zgłoszenie na piśmie wytypowanych do konkursu uczniów (3 osoby) i   podanie nazwiska nauczyciela przygotowującego do konkursu.

Terminarz:

18.03.2016 r. -  zgłoszenie  e-mailem  (zso_13@wp.pllub faxem (322714932) reprezentacji szkoły do udziału w IV Miejskim Konkursie

05.04.2016 r. -  przeprowadzenie IV Miejskiego Konkursu  Zastosowanie matematyki w  fizyce i chemii.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Zgłoszenie

 

 

Organizatorzy:

Mgr Iwona Korycik

Mgr  Maria Kurda

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu