Zwiedzanie Elektrociepłowni Zabrze

W dniu 28 kwietnia uczniowie należący do „Ekozespołów” oraz uczniowie klasy Ia pod opieką pani Beaty Rogut i pani Beaty Ordon – Zaborowskiej zwiedzali Elektrociepłownię w Zabrzu. Przed wejściem do budynku każdy z nas został wyposażony w niezbędną odzież ochronną, następnie podczas krótkiej prezentacji dowiedzieliśmy się,  kiedy powstała Elektrociepłownia oraz o jej podstawowych zadaniach. Głównym celem Elektrociepłowni jest wytwarzanie ciepła oraz produkcja energii elektrycznej, wyprodukowane ciepło przesyłane jest głównie do miejskiego systemu przemysłowo – rozdzielczego przedsiębiorstw energetyki cieplnej Zabrza i Rudy Śląskiej. Po prezentacji przyszedł czas na praktykę, zobaczyliśmy kotły, rozdzielnię, czyli  jak wygląda funkcjonowanie Elektrociepłowni każdego dnia.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu