Kolejna edycja konkursu „Życie i twórczość Janoscha”

VII Międzyszkolny Konkurs „Życie i twórczość Janoscha”

Finał VII Międzyszkolnego Konkursu „Życie i twórczość Janoscha” miał miejsce 28 marca 2017 roku w ZSO nr 13 w Zabrzu. Rywalizowały ze sobą cztery  trzyosobowe drużyny z klas II i III zabrzańskich szkół podstawowych:  SP nr 24, SP nr 26, SP nr 36 i SP nr 42.

Konkurs rozpoczął się występem zaproszonych gości – przedszkolaków z Przedszkola nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, którzy zaśpiewali kilka piosenek  po śląsku. Szczególnie poruszająca była  piosenka o nieistniejącej już ulicy Piekarskiej, gdzie urodził się Janosch. Dzieci wykonały również układ taneczny przy akompaniamencie muzyki.

Uczestnicy konkursu wykazali się imponującą znajomością treści bajek oraz faktów z życia  Horsta Eckera – Janoscha.

W tej rywalizacji zwyciężyła Ewelina Gołdy (SP nr 36), drugie miejsce zajął Michał Kozioł (SP nr 42) a trzecie Hanna Jabłońska (SP nr 36).                  Nagrody wręczył zwycięzcom Dyrektor ZSO nr 13, mgr Dariusz Ordysiński.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu