Kampania – „Zachowaj trzeźwy umysł”

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Koordynatorami działań w naszej szkole są: pani Dorota Cebula i pani Magdalena GrŠtsch.  Celem  kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” jest  kształtowanie u dzieci i młodzieży: umiejętności budowania relacji  z otoczeniem, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, kreatywności, kultury osobistej. Kampania ta ma na celu również przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, pracy zespołowej  oraz  kształtowanie postaw prozdrowotnych.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu