Podsumowanie międzynarodowego programu „Litter less” – 23.06.2017 r.

W roku szkolnym 2016/2017  Ekozespoły:  uczniowie klas gimnazjalnych pod opieką nauczycieli:  pani Anety Ćwikiel – Łobody, pani Magdaleny GrŠtsch, pani Anety Łacwik i pani Beaty Ordon – Zaborowskiej realizowali działania  w ramach  międzynarodowego projektu „Litter less – śmieci mniej”.   Projekt  „Litter  Less  Campaign”  realizowany  jest w 31 krajach na całym świecie  przy  wsparciu  Foundation   for Enviromental  Education   oraz   Wrigley   Company   Foundation. Celem projektu jest: zredukowanie ilości odpadów,  zmiana nawyków związanych   ze śmieceniem oraz wzrost świadomości dotyczącej wpływu śmiecenia na środowisko  i społeczność. Realizując ten projekt skupiamy się również na zmianie sposobu gospodarowania odpadami przez szkołę oraz zależy nam również na wypracowaniu dobrych praktyk w kwestii śmiecenia w środowisku lokalnym.

 

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu