Category – Piszą/Mówią o nas

PROFILAKTYK ROKU 2016

Nagroda 003

 W dniu 20 lutego nasza szkoła otrzymała tytuł Profilaktyka Roku 2016 . Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej – instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku ”mogą zgłaszać instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Kapituła po ocenie […]

Nasi modelarze najlepsi w 2015 roku

Sukcesy uczniów z Gimnazjum nr 13 w Zabrzu w modelarstwie jako jednej z dyscyplin sportowych został zauważone przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Gliwickich. Ich osiągnięcia sprawiły, że Szkolny Klub Modelarski „13” w Zabrzu zaliczono do najlepszych w roku szkolnym 2014/2015. SKM „13” reprezentują uczniowie klas I, II, III Gimnazjum nr 13 w Zabrzu, którzy od kilku […]

Światowy Dzień bez Tytoniu

Sportu_005

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Za sprawą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu obchodziliśmy ten dzień „na sportowo”. Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki z naszej szkoły włączyli się do akcji zorganizowanej przez „Ekonomik”. W biegach, marszobiegu i nornic walking wzięli udział także Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki z: Gimnazjum nr 16, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołu […]

„Potrafimy bawić się bez używek – zażywamy tylko dźwięki”

Liderzy

Dnia 22 maja po raz ósmy w MOK Guido odbyła się dyskoteka profilaktyczna pod hasłem Potrafimy bawić się bez używek – zażywamy tylko dźwięki. Dyskotekę wraz z opiekunami zorganizowali Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki z 6 zabrzańskich szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13, Gimnazjum nr 16, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, Centrum Kształcenia Ogólnego i […]

Podpisanie porozumienia z Nowinami Zabrzańskimi

warsztaty

22 maja 2015 zostało podpisane porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 13 reprezentowanym przez Dyrektora Dariusz Ordysińskiego a Nowinami Zabrzańskim reprezentowanymi przez Adama Kołodziejskiego – prezesa zarządu. W ramach współpracy redaktorzy Nowin Zabrzańskich będą prowadzić warsztaty dla uczniów klasy 1 Gimnazjum o profilu dziennikarskim.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu