Category – Dla ucznia

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów  edukacyjnych § 1.       Ustalenia ogólne Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie§ 21a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 2015, poz. 843 z późn. zm.), […]

Dzień Projektów Edukacyjnych

image7

W dniu 10 czerwca  2016 r. odbył się w naszej szkole  Dzień Projektów Edukacyjnych.  Zostało zaprezentowanych 6  projektów z 14  realizowanych. Uczniowie klas II gimnazjalnych zaprezentowali swoje projekty edukacyjne, które przygotowywali pod kierunkiem swoich opiekunów. Pierwszoklasiści bacznie obserwowali swoich starszych kolegów, ponieważ za rok to oni staną „na scenie” prezentacji.

Kontynuacja nauki języka szwedzkiego

szwecja

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 kontynuujemy naukę języka szwedzkiego  w  Trzynastce. To już trzeci rok istnienia naszej grupy! Naszą  lektorką w tym roku będzie pani Agnieszka Markowicz, studentka III roku germanistyki z językiem szwedzkim  na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Zajęcia jak poprzednio sponsoruje Fundacja Pomocy Dzieciom  „ULICA”.

DZIEŃ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

dzien_projektow7

10 czerwca odbył się w naszej szkole  Dzień Projektów Edukacyjnych.  Zostało zaprezentowanych 7 projektów z 14 realizowanych. Prezentacja odbywała się przed Dyrekcją ,  nauczycielami ,opiekunami projektów oraz społecznością uczniowską klas  pierwszych i drugich. Zaprezentowane  projekty to: Zabrze w starej fotografii. Zamek w sztukach plastycznych i artystycznych. Historia transplantacji. Sztuka renesansu w Europie. Liczba π. Teatr […]

I CÓŻ, ŻE ZE SZWECJI…

szwecja

I CÓŻ, ŻE ZE SZWECJI…   Informujemy, że w ZSO nr 13 w Zabrzu, ul. Wajdy 7, w każdy poniedziałek, w godzinach od 17.15 do 18.15 odbywają się zajęcia dodatkowe z języka szwedzkiego. W tym roku szkolnym, zajęcia finansuje Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA i mogą w nich uczestniczyć uczniowie ze wszystkich szkół zabrzańskich Lekcje języka […]

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu