Category – Projekty edukacyjne

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów  edukacyjnych § 1.       Ustalenia ogólne Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie§ 21a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 2015, poz. 843 z późn. zm.), […]

Dzień Projektów Edukacyjnych

image7

W dniu 10 czerwca  2016 r. odbył się w naszej szkole  Dzień Projektów Edukacyjnych.  Zostało zaprezentowanych 6  projektów z 14  realizowanych. Uczniowie klas II gimnazjalnych zaprezentowali swoje projekty edukacyjne, które przygotowywali pod kierunkiem swoich opiekunów. Pierwszoklasiści bacznie obserwowali swoich starszych kolegów, ponieważ za rok to oni staną „na scenie” prezentacji.

DZIEŃ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

dzien_projektow7

10 czerwca odbył się w naszej szkole  Dzień Projektów Edukacyjnych.  Zostało zaprezentowanych 7 projektów z 14 realizowanych. Prezentacja odbywała się przed Dyrekcją ,  nauczycielami ,opiekunami projektów oraz społecznością uczniowską klas  pierwszych i drugich. Zaprezentowane  projekty to: Zabrze w starej fotografii. Zamek w sztukach plastycznych i artystycznych. Historia transplantacji. Sztuka renesansu w Europie. Liczba π. Teatr […]

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014/2015

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014/2015 W KLASACH IIA, IIB, IIC  TEMAT OPIEKUN PROJEKTU Organizacja wycieczki sportowo-rekreacyjnej oraz rozgrywek sportowych w ramach wyjazdu. J. Siedlecki Dzień Sportu- organizacja rozgrywek sportowych. A. Susiak Św. Jan Paweł II – Dni Młodzieży. K. Zalewska Fizyka jest ciekawa. I. Korycik Historia transplantacji serca u człowieka. I. Drogosz Zamek w sztukach […]

DZIEŃ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Projekty 009

  Dnia 13.06.14 r odbył się jak co roku w naszej szkole „ Dzień Projektów Edukacyjnych”. Efekty swojej pracy przedstawiali uczniowie klas II gimnazjum. Prezentacja odbyła się przed Dyrekcją Szkoły, Gronem Pedagogicznym oraz uczniami klasy I  i II gimnazjum. Zaprezentowane zostały następujące projekty: LP TYTUŁ PROJEKTU OPIEKUN KLASA 1 ZASADY W KAŻDYM DOMU J. WYŻGOLIK […]

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu