II Miejski Konkurs Szkół Podstawowych „Jedzenie ma znaczenie!”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

serdecznie zaprasza uczniów i ich nauczycieli

do udziału w II Miejskim Konkursie Szkół Podstawowych


Jedzenie ma znaczenie!

Przedmiotem Konkursu jest wykazanie się uczniów szkół podstawowych wiedzą z zakresu zasad zdrowego odżywiania się. Wiedza ta zostanie sprawdzona poprzez udział w zadaniach konkursowych przeprowadzonych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu w dniu 15 marca 2017 r. w godz. 12.00-14.00 (początek w sali 305).

Każda szkoła podstawowa może zgłosić do Konkursu jedną drużynę złożoną z dwóch osób.

  1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przekazanie Organizatorowi wypełnionego zgłoszenia udziału w konkursie opieczętowanego pieczęcią danej szkoły wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu do 10 marca 2017 r.

  2. Wypełnione zgłoszenie i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu w godz. 8.00-15.00, przesłać faksem na nr 32 271 49 32 lub też przesłać skan wypełnionych dokumentów na adres aneta.lacwik@gmail.com, a oryginały dokumentów przekazać Organizatorom w dniu przeprowadzania zadań konkursowych.

Pliki do pobrania:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy konkursu:

Iwona Korycik

Aneta Łacwik

 

 

 

 

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu