IV Miejski konkurs profilaktyczny pod hasłem: Postaw na swoje zdrowie.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Zabrzu serdecznie zaprasza uczniów i ich nauczycieli do udziału
w IV Miejskim konkursie profilaktycznym pod hasłem: Postaw na swoje zdrowie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, papierosy, środki odurzające, narkotyki). Młodzi ludzie często sięgają po używki z nudów, bądź decydują się na ten krok w celu poczucia przynależności i akceptacji ze strony środowiska rówieśniczego.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 24 kwietnia 2017 r.

Wypełnione zgłoszenie i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu w godz. 8.00-15.00, przesłać faksem na nr 32 271 49 32 lub też przesłać informacje na adres kasia_rog@vp.pl, a oryginały dokumentów przekazać Organizatorom
w dniu przeprowadzania konkursu.

 

Załączniki do pobrania

 

Regulamin konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu