IV Miejski Konkurs – Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

serdecznie zaprasza uczniów gimnazjalnych i ich nauczycieli do udziału

w IV Miejskim Konkursie Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii

pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydent Miasta Zabrze.

 

Informujemy, że obowiązuje regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej naszej szkoły –

Prosimy o zgłoszenie na piśmie wytypowanych do konkursu uczniów (3 osoby) i podanie nazwiska nauczyciela przygotowującego do konkursu.

Terminarz:

18.03.2015 r. – zgłoszenie e-mailem (zso_13@wp.pl) lub faxem (322714932) reprezentacji szkoły do udziału w III Miejskim Konkursie

05.04.2015 r. – przeprowadzenie IV Miejskiego Konkursu Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Zgłoszenie

 

 

Organizatorzy:

Mgr Iwona Korycik

Mgr Maria Kurda

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu