Kalendarium

2016/2017

1 SEMESTR od 01.09.2016 r. do 22.12.2016 r.
2 SEMESTR od 02.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

14 września 2016 godz. 17.30

godz. 18.00

spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I G i I LO oraz wszystkich nauczycieli spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas II, III LO oraz II i III G
16 listopada 2016 godz 18.00
wywiadówka informacyjna śródsemestralna
11 stycznia 2017
godz. 18.00
wywiadówka po pierwszym semestrze nauki
22 marca 2017 godz. 18.00 wywiadówka informacyjna śródsemestralna
24 maja 2017 godz. 18.00 wywiadówka końcoworoczna
w dniach zebrań w godzinach 17.30–19.00 konsultacje nauczycielskie dla rodziców uczniów

TERMINY SPOTKAŃ RADY RODZICÓW:

16 września 2016 r. godz.19.00 spotkanie Rady Rodziców w sali 13
Pozostałe spotkania Rady Rodziców będą
odbywały się w dniach zebrań z rodzicami
godz. 17.30 w sali 13

TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM I KLASYFIKOWANIEM:

16 listopada 2016 przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniu
ocenami niedostatecznymi za pierwszy semestr nauki
22 grudnia 2016 termin wystawienia ocen za pierwszy semestr
3 stycznia 2017 konferencja klasyfikacyjna po pierwszym semestrze
14 lutego 2017 konferencja plenarna po pierwszym semestrze
21 marca 2017 informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
uczniów klas III LO i przewidywanych ocenach
końcoworocznych
21 kwietnia 2017 termin wystawienia ocen w klasach III LO
25 kwietnia 2017 konferencja klasyfikacyjna klas III LO
28 kwietnia 2017 zakończenie nauki w klasach III LO
24 maja 2017 informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i przewidywanych ocenach końcoworocznych
14 czerwca 2017 termin wystawienia ocen końcoworocznych
20 czerwca 2017 konferencja klasyfikacyjna roczna
27 czerwca 2017 konferencja plenarna

TERMINY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM MATURALNYM:

 
do 16 września 2016 przekazanie informacji rodzicom uczniów
o zasadach, organizacji i przebiegu
oraz strukturze i formie egzaminu maturalnego
do 18 września 2016 przekazanie uczniom klas maturalnych druków
deklaracji wraz z informacją o sposobie
ich wypełnienia
do 30 września 2016 złożenie wstępnych deklaracji maturalnych
do 30 września 2016 przekazanie wypełnionych wniosków o dostosowanie
warunków i form egzaminu do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych
do 7 lutego 2017 złożenie ostatecznej deklaracji maturalnej
Egzamin maturalny
część pisemna
4 maja 2017 – język polski
5 maja 2017 – język angielski
6 maja 2017 – matematyka
egzaminy maturalne (część ustna) na tablicy ogłoszeń maturalnych
(inne ważne terminy – na tablicy ogłoszeń maturalnych w szkole)

TERMINY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM GIMNAZJALNYM:

do 16 września 2016
przekazanie informacji rodzicom uczniów o zasadach,
organizacji i przebiegu oraz strukturze i formie
egzaminu gimnazjalnego
do 15 października 2016 przekazanie z pośrednictwem wychowawców klas wypełnionych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

Egzamin gimnazjalny
część humanistyczna – 19 kwietnia 2017
część matem.-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017
część językowa – 21 kwietnia 2017

INNE TERMINY:

dni wolne od zajęć edukacyjnych:

 • 14 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 1 listopada 2016 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2016 – Narodowe Święto Niepodległości
 • od 23 do 31 grudnia 2016 – zimowa przerwa świąteczna
 • 6 stycznia 2017 – święto Trzech Króli
 • od 16 do 29 stycznia 2017 – ferie zimowe
 • od 13 do 18 kwietnia 2017 – prawdopodobny termin rekolekcji wiosenna przerwa świąteczna
 • 1 maja 2017 – Święto pracy
 • 3 maja 2017 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 15 czerwca 2017 – Boże Ciało

dodatkowe dni wolne od zajęć:

w gimnazjum:

 • 14 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 31 października 2016 – dzień przed świętem Wszystkich Świętych
 • 19 i 21 kwietnia 2017 – Egzamin gimnazjalny
 • 2 maja 2017
 • 16 czerwca 2017 piątek po Bożym Ciele

w liceum:

 • 14 października 2016 – Dzień Edukacji Narodowej
 • 31 października 2016 – dzień przed świętem Wszystkich Świętych
 • 4 – 8 maja 2017 – Egzamin maturalny
 • 16 czerwca piątek po Bożym Ciele

zakończenie zajęć w klasach III LO – 28 kwietnia 2017

zakończenie roku szkolnego – 23 czerwca 2017

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu