II edycja Miejskiego Konkursu Geograficznego „W 90 minut dookoła świata”

Miejski Konkurs Geograficzny

dla uczniów zabrzańskich szkół gimnazjalnych

„W 90 minut dookoła świata”

 

Głównym celem projektu jest stworzenie dodatkowej możliwości służącej realizacji podstawy programowej w zakresie nauczania geografii w gimnazjum, w szczególności w pracy z uczniem zdolnym. 

Forma i treść konkursu są zatem zgodne z podstawą programową a projekt ma na celu:

  • rozwijać w uczniach ciekawość światem
  • motywować uczniów do poszerzania wiedzy o Ziemi
  • motywować do korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej
  • motywować do systematycznej pracy
  • motywować do wykorzystania technologii informacyjnych
  • rozwijać logiczne myślenie
  • motywować do stosowania wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce

Konkurs promuje również osiągnięcia uczniów,  motywuje szkoły do podejmowania działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, rozwija współpracę między szkołami.

Konkurs kierowany jest do uczniów  szkół gimnazjalnych, którzy wykazują szerokie zainteresowanie geografią świata.

Konkurs sprawdza wiedzę ogólną z geografii regionalnej świata oraz szczegółową z wybranego obszaru.
 
Konkurs ma charakter testu  pisemnego o nowatorskiej formule.
Uczniowie przez 90 minut zmagają się z łamigłówkami, rebusami, quizami oraz rozwiązują krzyżówki  sprawdzające wiedzę z wskazanej dziedziny.

W celu systematycznego przygotowywania się uczniów do udziału w konkursie oraz zapoznania z typami zadań została utworzona strona internetowa konkursu, na której od stycznia będą pojawiać się nowe zestawy zadań związane z tematyką konkursu.

Więcej informacji na stronie https://sites.google.com/site/w90minutdookolaswiata/

Nad poprawnością merytoryczną czuwa doradca metodyczny geografii i przyrody w Zabrzu  Pan mgr Karol Rapior.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

im. Marie Skłodowskiej-Curie w Zabrzu

I edycja Miejskiego Konkursu Geograficzne pt: „W 90 minut dookoła świata – przystanek Europa”

z roku 2013 - test finałowy do pobrania

 

Zdjęcia z I edycji 
© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu