Nauczyciele

Matematyka:
Maria Kurda
Ewa Kowal
Beata Ordon-Zaborowska

Język polski:

Katarzyna Furgoł
Aneta Łacwik
Urszula Bujarska
Lucyna Żelińska

Język angielski:

Dorota Cebula
Joanna Linart

Język niemiecki:

Wioleta Widuch
Magdalena Grätsch

Historia:
Anna Znajomska
Dariusz Ordysiński

WOS:

Anna Znajomska

Wiedza o kulturze

Fizyka:

Beata Ordon-Zaborowska
Iwona Korycik

Chemia:

Maria Kurda
Aneta Ćwikiel-Łoboda

Geografia:

Danuta Władarz
Sabina Tomeczek

Biologia:

Katarzyna Wiącek
Aneta Ćwikiel-Łoboda
Małgorzata Orlof

Informatyka:

Mariola Pomorska

Zajęcia techniczne:

Mariola Pomorska

Zajęcia artystyczne:

Beata Piwowar-Heyda

Muzyka:

Katarzyna Kupiec

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Mariola Pomorska

Podstawy przedsiębiorczości:

Iwona Korycik

Ekonomia w  praktyce:

Iwona Korycik

Wychowanie do życia w rodzinie:

Anna Znajomska
Aneta Łacwik

Wychowanie fizyczne:

Agnieszka Susiak
Artur Wiśniowicz
Jacek Siedlecki

Religa:

Krystyna Zalewska
Barbara Baksik

Biblioteka:

Beata Rogut
Anna Nowińska

Pedagog szkolny:

Anna Rajda

Psycholog:

Justyna Torończak

Doradca zawodowy:

Anna Nowińska

 

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu