Patron szkoły

MARIA SKŁODOWSKA – CURIEMaria Skłodowska Curie

Urodziła się 7 listopada 1867r. w Warszawie.

1883r. ukończyła ze złotym medalem gimnazjum rządowe

1884-1891pracowała jako nauczycielka domowa i uczęszczała na kursy naukowe – gdzie opanowała podstawy analizy chemicznej i zetknęła się z pracą naukowo-badawczą.

1891r. wyjechała do Paryża i podjęła studia na Sorbonie.

1893r. uzyskała licencjat nauk fizycznych, a w rok później – matematycznych

1895r. poślubiła francuskiego fizyka – Piotra Curie

1898r. Maria i Piotr Curie odkryli dwa pierwiastki promieniotwórcze: polon i rad.

1911r. kontynuując prace badawcze Maria otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie radu w postaci metalicznej. 1912r. dzięki wysiłkom uczonej powstał w Paryżu Instytut Radowy (obecna nazwa: Instytut Curie) Mimo, że los związał naszą Rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała Ona ścisłe kontakty z Polską.

1924r. Maria Skłodowska – Curie powiedziała: Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie Dzięki jej wysiłkom i bezpośredniej pomocy rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa powstał Instytut Radowy w Warszawie. Maria Skłodowska ofiarowała wówczas 1 gram radu dla potrzeb leczniczych, a pieniądze na cenny dar o wartości około 80.000$ zebrała wśród kobiet z amerykańskiej Polonii. Instytut do II wojny światowej prowadził zarówno działalność leczniczą jak i naukową.

1944r. hitlerowcy wymordowali wszystkich przebywających na leczeniu chorych, zrabowali wyposażenie instytutu a budynek spalili. Dyrektor ówczesny uratował rad ukrywany w Instytucie.

1947r. Instytut wznowił działalność , a w 1951 r. nadano mu statut naukowo-badawczy wraz z nową nazwą: Instytut Onkologii imieniem Marii Skłodowskiej – Curie. W jego strukturę włączony został również Państwowy Instytut Przeciwrakowy w Gliwicach i Instytut Onkologii w Krakowie. W drugiej połowie lat 60 – tych zdano sobie sprawę, że instytut Onkologii przy ul. Wawelskiej pełniący rolę koordynatora w dziedzinie zwalczania nowotworów jest obiektem daleko niewystarczającym dla centrum naukowego i leczniczego i w roku 1977 położono kamień węgielny pod nowe Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej – Curie na Ursynowie.

1981r. w obiekcie na Ursynowie otwarto profilaktyczną Przychodnię Onkologiczną ukierunkowaną na wykrywanie stanów przed rakowych i wczesnych przypadków raka macicy i sutka.

Odkrycie radioaktywności wyznacza kapitalny zwrot w rozwoju nie tylko myślenia naukowego, ale również cywilizacji. Jest to odkrycie o fundamentalnym znaczeniu, które zapewnia większości nauk rozwój trwający już ponad 100 lat.

Medycyna, chemia, fizyka były dziedzinami, które jako pierwsze wykorzystały odkrycie radioaktywności. Wkrótce dołączyły do nich geofizyka, astrofizyka i inne dziedziny nauki i przemysłu Źródła radioaktywne są podstawą biologii cząstkowej oraz rewolucji biologicznej połowy XX wieku. Radiobiologia wyjaśniła kinetykę komórek i tkanek.

Wielka uczona zmarła 4 lipca 1934r. we Francji na skutek choroby spowodowanej długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu