Projekty edukacyjne

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH NA ROK 2013/2014

 TEMAT

OPIEKUN PROJEKTU

Alternatywne źródła energii. B. Ordon – Zaborowska
A. Ćwikiel- Łoboda
Kodeks ekologiczny. B. Ordon – Zaborowska
A. Ćwikiel- Łoboda
Ankieta i opracowanie danych z wykorzystaniem diagramów słupkowych i kołowych. E. Kowal
Malowanie pokoju – różne warianty wyboru potrzebnych materiałów i kosztorys. E. Kowal
Przewodnik po Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii. D.Cebula
M.Musioł
J. Linart
J.Łochunko
Przewodnik po Niemczech/Austrii/Szwajcarii W.Widuch
M.Grätch
Fizyka jest ciekawa. I. Korycik
Niezwykłe właściwości wody. J.Sypień-Wyżgolik
Zasady w każdym domu. J.Sypień-Wyżgolik
Ciekawa chemia. J.Sypień-Wyżgolik
Wpływ soli mineralnych na wzrost i rozwój roślin. I. Drogosz
Wpływ światła na wzrost roślin. I. Drogosz
Wpływ soli mineralnych na wzrost fasoli. I. Drogosz
Wpływ różnej koncentracji roztworu soli na proces kiełkowania. I. Drogosz
Wpływ skażenia gleby na przebieg procesu kiełkowania roślin. I. Drogosz
Oddziaływanie detergentów na kiełkowanie nasion. I. Drogosz
Badanie wpływu światła na kiełkujące rośliny. I. Drogosz
Sekrety etykiety, czyli co naprawdę jemy? A. Łacwik
A. Łochunko
Teatr na scenie i za kulisami. K. Furgoł
Wokół akcji „Cała Polska czyta dzieciom” K. Furgoł
Jak się uczą moi rówieśnicy w krajach Unii Europejskiej. K. Furgoł
Prawa autorskie w Internecie. I. Czubaj
Prezentacja – nie tylko w PowerPoint. I. Czubaj
© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu