Szkolne Koło PCK

SZKOLNE KOŁO PCK PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W ZABRZU

 

”Podajmy sobie ręce, przekażmy miłość serc,

 tak wiele do zrobienia na świecie jeszcze jest.”

 

Działalność PCK obejmuje całą społeczność szkolną, gdyż opiera się na zasadzie dobrowolności, humanitaryzmu i aktywności oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu szkoły na rzecz danej społeczności lokalnej. Praca społeczna na terenie szkoły rozbudza poczucie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu i odgrywa istotną rolę w procesie wychowania moralnego. Poprzez działalność kształtujemy wśród uczniów postawy altruistyczne. Działalność szkolnego koła PCK stwarza uczniom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywania wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Uczy rozwijać poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Opiekun Szkolnego Koła PCK: mgr Iwona Korycik

OGÓLNE CELE PROGRAMU

  1. Niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
  2. Kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.
  3. Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa medyczno-sanitarnego.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  5. Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych.
  6. Popularyzacja zasad higieny osobistej.

pck

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Zajęcia związane z przygotowaniem do Olimpiady Promocja Zdrowego Stylu  Życia.

 

 AKCJE CHARYTATYWNE

Organizacja zbiórki odzieży używanej dla potrzebujących Zabrzan.

Organizacja zbiórki słodyczy i zabawek na paczki świąteczne dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu