V Miejski Konkurs – Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

serdecznie zaprasza uczniów gimnazjalnych

i ich nauczycieli do udziału

w V Miejskim Konkursie Zastosowanie matematyki w fizyce i chemii.

 

Prosimy o zgłoszenie na piśmie wytypowanych do konkursu uczniów (2 osoby) i   podanie nazwiska nauczyciela przygotowującego do konkursu.

Terminarz:

12.04.2017 r. -  zgłoszenie  e-mailem  (zso_13@wp.pllub  faxem (322714932) reprezentacji szkoły do udziału w V Miejskim Konkursie

26 .04.2017 r. (godzina 12:00)  -  przeprowadzenie V Miejskiego Konkursu  Zastosowanie matematyki  w  fizyce i chemii.

Organizatorzy:

Mgr Iwona Korycik

Mgr  Maria  Kurda

 

Załączniki do pobrania

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

© 2016 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu